بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

صدور مجوز بهداشتی واردات VIP

رفع اشکال در بالا آمدن سامانه

فرم عضويت اشخاص حقوقي و شرکتها

توجه ثبت نام بيش از يک بار هر شرکت موجب لغو عضويت شرکت خواهد شد.
استان
نام مديرعامل: لطفا نام را وارد کنیدفقط حروف فارسي
ايميل مدير عامل: پست الکترونيک را وارد کنیدقالب پست الکترونيکي اشتباه است فقط حروف لاتين
کد ملي شرکت : اطلاعاتراواردکنيد Invalid format.
کد ملي مدير عامل: فقط عدد اطلاعاتراواردکنيدInvalid format.
کد ملي مدير عامل ضروري است.
Username
(نام کاربري):
حداقل 7 کاراکتر لطفا نام کاربري را وارد کنيدحداقل تعداد کاراکتر وارد نشده استحداکثر بيست کاراکترفقط حروف لاتين
حداقل 7 کاراکتر پسورد را وارد کنيد حداقل تعداد کاراکتر وارد نشده است فقط حروف لاتين
تکرار پسورد را وارد کنيد با مقدار قبلي تطابق ندارد فقط حروف لاتين
You must enter a password! You should have at least 7 characters for your password.
توجه: ايميل نقش مهمي در ارتباطات بعدي دارد و عضويت شما با ارسال ايميل به آن تکميل مي گردد

 

بنابراين در فرم فوق ايميلي را وارد کنيد که هم معتبر باشد و هم از امنيت آن مطمئن باشيد.
پس از تکميل فرم فوق ايميلي براي شما ارسال مي شود که لازم است براي تکميل عضويت شما به دستورات مندرج در آن عمل نماييد.

عبارت فوق: