بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي غير خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام غير خوراكي
شرايط حمل ونقل پشم وموي بز وكرك
حمل ونقل پشم وموي بز وكرك :
1 ـ 3 – 2 . پشم وموي بز وكرك بايد از دام زنده وسالم تهيه شده باشد .
2 ـ 3 – 2 . پشم ومو از گله عاري از امراض واگير نظير شاربن ، ابله وتب برفكي تهيه شده باشد .
3 ـ 3 - 2 .آب شستشوي پشم ومووكرك از محلول آب وپتاسيم باشد(مطابق با دستورالعمل ارسالي ).
4 ـ 3 – 2 . پشم ومو وكرك پس از جدا شدن از پوست به وسيله محلول هاي شميايي ضد عفوني وپس از خشك شدن توسط كاميون هاي سر پوشيده حمل شود .
5 - 3 – 2 . محموله به صورت عدل ويا بسته بندي بهداشتي حمل شود .
6 ـ 3 – 2 . در صورت لزوم آزمايش ميكروبي ، انگلي وقارچي انجام گرفته باشد .