بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام خوراكي
شرايط نقل وانتقال عسل
نقل وانتقال عسل :
1 ـ 5 – 1 .از مراكز مجاز وتحت شرايط بهداشتي تهيه شده باشد .
2 ـ 5- 1 . آزمايشات ميكرو ارگانيسمي وكيفي در صورت لزوم انجام گيرد .
3 ـ 5 – 1 . عسل بايد عاري از اجرام خارجي باشد .
4 ـ 5 – 1 .حمل ونقل بايد با وسيله نقليه مناسب ودر شرايط بهداشتي صورت گيرد