بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ١١/٨/١٣٩٣
بايگاني اخبار:سامانه جديد قرنطينه
كنترل دسترسي اعضا

مسئولين قرنطينه استانها توجه نمايند سامانه جديد قرنطينه به آدرس www.e.ivo.ir:81  راه اندازي
 شده لطفا همكاران در مراكز استان جهت كنترل كاربر هاي سيستم حداكثر تا تاريخ 17/08/93 با ورود به
 سامانه جديد نسبت به كنترل كاربر هاي استاني شامل كاربر هاي شهرستان و كاربر هاي بخش
 خصوصي اقدام نمايند چنانچه كاربر شما در سايت نيست مي بايست در سامانه رديابي نسبت به ورود
 كد پستي اداره شهرستان و يا كد پستي بخش خصوصي اقدام نماييد.
متذكر ميگردد سامانه www.e.ivo.ir:81  جهت تست است و از صدور گواهي خودداري بعمل آيد. 
لطفا نظرات اصلاحي خود را به آقاي دكتر سالاري تلفني اعلام نماييد
جهت رسيدن به صفحه ذيل الف - روي آدرس فوق كليك نماييد ب - روي ايكن صدور گواهي بهداشتي
 كليك نماييد ج - روي گواهي خروجي داخلي - فرآورده خام كليك نماييد
د- صفحه ذيل ظاهر ميشود سپس مطابق تصوير زير شهرستان ها را يك به يك انتخاب نموده و نام  واحد
 هاي مبدا تحت نظارت را كنترل نماييدچنانچه همكاران نحوه وارد كردن اطلاعات كد پستي را نمي دانند ( يا آموزش نديده اند )
ضروريست است جهت يادگيري نحوه درست ورود اطلاعات از دو لينك زير استفاده نماييد
http://e.ivo.ir/contents.aspx?id=221
و يا
http://www.e.ivo.ir/contents.aspx?id=217