بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ٢٢/٤/١٣٩٤
اخبار:خبر مهم مهم مهم
آدرس سامانه قرنطینه
توجه توجه
در صورت قطع شدن سامانه قرنطینه از آدرس زیر وارد شوید

لازم به ذکر است دو آدرس ذیل را یادداشت نموده و در زمان قطعی هریک از آدرس های زیر از آدرس دیگر استفاده نمایید.
e2.ivo.ir
e.ivo.ir

trace.ivo.ir
trace2.ivo.ir