بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست کد کالاهای قرنطینه

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

صدور مجوز بهداشتی واردات VIP

رفع اشکال در بالا آمدن سامانه

تاريخ انتشار : ٢٢/٤/١٣٩٤
اخبار:خبر مهم مهم مهم
آدرس سامانه قرنطینه
توجه توجه
در صورت قطع شدن سامانه قرنطینه از آدرس زیر وارد شوید

لازم به ذکر است دو آدرس ذیل را یادداشت نموده و در زمان قطعی هریک از آدرس های زیر از آدرس دیگر استفاده نمایید.
e2.ivo.ir
e.ivo.ir

trace.ivo.ir
trace2.ivo.ir