بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ٢١/٥/١٣٩٤
مقررات و دستورالعمل جهت خودروها:تایید تخلیه
اتصال سامانه راهداری و قرنطینه
بدینوسیله به اطلاع مسئولین قرنطینه استانها و کلیه مسئولین فنی مراکز تخلیه 
فرآورده های خامی میرساند با توجه به اتصال سامانه قرنطینه و سامانه راهداری
 کلیه محموله های دریافتی می بایستی در سامانه قرنطینه تایید تخلیه درج گردد
 در غیر این صورت سامانه راهداری از صدور بارنامه خودداری خواهد نمود .
لطفا دقت نمایید شرکت حمل موظف است در زمان ثبت اطلاعات در سامانه
 ( یعنی زمان صدور حواله )  آیکن نوع محل بار گیری را کالاهای دامی انتخاب نماید
 مانند فرم زیر: