بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ١٤/٩/١٣٩٤
مقررات و دستورالعمل جهت خودروها:ثبت کلیه خودروها
الزام به صدور کد الکترونیک خودروها
بدینوسیله به اطلاع مسئولین اداره دامپزشکی شهرستان ، صاحبان خودرو و مسئولین دفاتر نظارت و قرنطینه استانها میرساند با توجه به بخشنامه پیوستی 94/43/70720 مورخه 10/09/94 دفتر نظارت بهداشتی کلیه خودروهایی که متقاضی گواهی بهداشتی حمل دام زنده و فرآورده های خام دامی و نهاده های خوراک دام می باشند می بایست کد الکترونیک دریافت نمایند لذا  با عنایت به اینکه از تاریخ 01/10/94 کد هفت صفر حذف می گردد لذا کلیه مسولین شهرستان ها موظف می باشند قبل از صدور گواهی حمل اقدام به ثبت و تایید اطلاعات خودرو در سامانه نمایند.
لازم به ذکر است صاحبان خودرو موظف می باشند تصاویر مدارک مورد نیاز را در سامانه قرار دهند.
فايل ضميمه pdf