بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

صدور مجوز بهداشتی واردات VIP

رفع اشکال در بالا آمدن سامانه

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال وكوچ كندوهاي زنبور عسل
شرايط نقل وانتقال وكوچ كندوهاي زنبور عسل
نقل وانتقال وكوچ كندوهاي زنبور عسل مستلزم رعايت اصول زير مي باشد :
1 – 6 . كندوهاي زنبور عسل قبل از حمل بايد توسط دكتر دامپزشك مجاز بازديد واز نظر بيماري هاي واگير نظير: « نوزوما » ، « لوك» وآلودگي به انگل هاي « واروا » و « آگارآپيس وودي » تحت كنترل باشند .
2 – 6 . در صورت وجود بيماري هاي فوق در زنبورستان ، اجازه نقل وانتقال و كوچ براي زنبورستان ، بعد از اقدامات دارودرماني ، ضدعفوني ورعايت بهداشت وپس از تاييد دامپزشك مجاز ، صادر خواهد شد .
3 ـ 6 .زنبور داران در زمان حمل كندوها وكوچ بايد داراي گواهي بهداشتي از شبكه دامپزشكي مبداء باشند ورونوشت گواهي بهداشتي مربوطه به شبكه يا شبكه هاي دامپزشكي استان يا استان هاي مقصد ارسال گردد .
4 – 6 .وسايط نقليه حمل ونقل بايد داراي شرايط بهداشتي مناسب باشند .