بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال شتر
شرايط نقل وانتقال شتر
نقل وانتقال شتر ( نر ، ماده وبچه شتر ) مستلزم رعايت اصول زير مي باشد :
1 ـ 4 . شتر ها بايد داراي شناسنامه ويا برگ تشخيص هويت بوده وشماره ، مشخصات وسوابق بهداشتي آن ها در مجوز بهداشتي حمل ونقل درج گردد .
2 ـ 4 . شترها بايد در زمان حمل توسط دكتر دامپزشك مجاز معاينه شده وهيچ گونه علايمي از بروز بيماري واگيراز جمله (آبله شتري ، سورا ) وهم چنين آلودگي به انگل هاي خارجي (جرب وكنه و... )نداشته ومشخصات آنان با مشخصات مندرج در شناسنامه دامي تطبيق نمايد .
3 ـ 4 . حمل شتر از مناطق آلوده به بيماري شاربن منوط به مايه كوبي آن بر عليه بيماري شاربن ، براساس دستور العمل هاي صادره از طرف سازمان ، مي باشد .
4 - 4 . گواهي آزمايشگاه مجاز مبني برعدم آلودگي به بيماري سورا وبروسلوز بايستي ضميمه گواهي بهداشتي حمل ونقل باشد .