بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ١٩/٣/١٣٩٥
بايگاني اخبار:مهم خیلی مهم
صدور گواهی خروجی صادراتی
بدینوسیله به اطلاع میرساند ارتباط سامانه حمل و نقل راهداری ( بارنامه) و سامانه یک پارچه قرنطینه در سطح شهرستانها برقرار شده است لذا ضروریست کلیه گواهی های خروجی صادراتی توسط شهرستان صادر گرددو اداره های کل از صدور گواهی بهداشتی حمل صادراتی خودداری نمایند.
بدیهی است آموزش مورد نیاز به همکاران شبکه توسط مسئولین قرنطینه استان که آموزش کامل دریافت نموده اند صورت خواهد پذیرفت.