بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي حمل و نقل دام زنده:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال دام زنده
شرايط نقل وانتقال گاو ، گوساله وگاوميش
شرايط نقل وانتقال گاو ، گوساله وگاوميش

1 – 1 . شرايط نقل وانتقال گاو ، گوساله وگاوميش داشتي وپرواري
نقل وانتقال گاو ، گوساله وگاوميش به منظور نگهداري ، وپرورش گاوهاي اصيل شيري ودو رگ مستلزم داشتن شرايط زير مي باشد :
1 -1 – 1 . سلامتي دام ها در زمان حمل بايستي توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته ودام فاقد هرگونه نشانه باليني از بيماري هاي واگير باشد .
2 - 1 – 1 . از نظر بيماري سل وبروسلوز در دو تست متوالي بر اساس ضوابط وآخرين دستور العمل ابلاغي پاك باشند .
3 -1- 1 . بر عليه كليه بيماري هاي واگير برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان واكسيناسيون شده وعاري از آلودگي به انگل هاي خارجي باشند .
4 ـ1 – 1 . شماره ، مشخصات وسوابق بهداشتي گاوها در مجوز تردد وحمل ونقل درج گردد .
5 ـ1 – 1 . واحدهاي دامداري مبدأ ومقصد قبلاً از نظر بهداشتي به تأييد شبكه دامپزشكي محل رسيده باشد .
6 -1 – 1 . حمل ونقل گاو ، گوساله وگاوميش بايد توسط وسايط نقليه مجاز و مورد تأييد سازمان انجام گيرد .

2 ـ 1 . نقل وانتقال گاو ، گوساله وگاوميش اعزامي به كشتارگاه :
گاوهاي اعزامي به كشتارگاه بايد داراي شرايط زير باشند :
1-2 – 1 . سلامتي دام ها وزمان پرهيز از مصرف دارو در هنگام حمل بايستي توسط دامپزشك مجاز مورد تأييد قرار گرفته ودام فاقد هرگونه نشانه باليني از بيماري هاي واگير باشد .
2ـ2 – 1 . بر عليه كليه بيماري هاي واگير برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان واكسيناسيون شده وعاري از آلودگي به انگل هاي خارجي باشند .
3 ـ2 – 1 . شماره ، مشخصات وسوابق بهداشتي گاوها در مجوز تردد وحمل ونقل درج گردد .
4 -2 – 1 .اعزام دام ها به كشتارگاه بايد توسط وسايط نقليه مجاز و مورد تأييد سازمان انجام گيرد .
تبصره : اعزام دام هاي مبتلا به بيماري هاي واگير به كشتارگاه مشمول دستور العمل هاي خاص خود مي باشد .