بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ١٨/٥/١٣٩٥
الزامات و گواهی بهداشتی سایرکشورها:الزامات صادرات
الزامات کویت جهت صادرات گوسفند
به اطلاع صادرکنندگان و مسئولین قرنطینه استان میرساند جهت صادرات دام زنده ( گوسفند )به مقصد کویت باید الزامات بهداشتی مطابق فرم پیوست رعایت گردد و درصورتیکه دام ها دارای شرایط استاندارد کویت باشند اداره کل موظف است با تکمیل فرم الحاقیه اعلامی کویت بپیوست فرم صادراتی الکترونیکی سامانه به متقاضی تحویل نماید.
لازم به ذکر است مسئولین قرنطینه موظف می باشند در قسمت REMARK پیوست دار بودن گواهی را اعلام نمایند
فايل ضميمه pdf