بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست کد کالاهای قرنطینه

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

صدور مجوز بهداشتی واردات VIP

رفع اشکال در بالا آمدن سامانه

تاريخ انتشار : ١٩/٧/١٣٩٥
اخبار:مهم خیلی مهم
برنامه اجرایی اتصال به سامانه راهداری
مطابق بخشنامه پیوستی صدور بارنامه جهت حمل کلیه کالاهای مرتبط با دامپزشکی باید با ارایه گواهی بهداشتی بوده و کلیه خودروها موظف به ثبت اطلاعات خودرو در سامانه قرنطینه و دریافت کد رهگیری می باشند


فايل ضميمه pdf