بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

تاريخ انتشار : ١٩/٧/١٣٩٥
بايگاني اخبار:مهم خیلی مهم
برنامه اجرایی اتصال به سامانه راهداری
مطابق بخشنامه پیوستی صدور بارنامه جهت حمل کلیه کالاهای مرتبط با دامپزشکی باید با ارایه گواهی بهداشتی بوده و کلیه خودروها موظف به ثبت اطلاعات خودرو در سامانه قرنطینه و دریافت کد رهگیری می باشند


فايل ضميمه pdf