بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

لیست مجاز آبزیان زینتی

لیست کد کالاهای قرنطینه ( قلم کالا)

روش دریافت مجوز ورود VIP

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٦/٨/١٣٨٨ )
ليبل فيله گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٦/٨/١٣٨٨ )
ليبل راسته گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٦/٨/١٣٨٨ )
ليبل گردن گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٦/٨/١٣٨٨ )
ليبل ران گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: قابل توجه همكاران و متقاضيان واردات ( ٤/٨/١٣٨٨ )
فرم جديد پرفرما جهت واردات محموله دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
بر اساس اعلام وزارت بازرگاني جهت واردات فرم پرفرما بايد مطابق فرم ذيل تكميل و ارايه گردد لذا متقاضيان بايد جهت واردات مطابق فرم ذيل پرفرما را تكميل و به همراه مدارك مورد نياز به اداره قرنطينه تحويل فرمايند.

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: ليبل گوشت ( ١٨/٧/١٣٨٨ )
ليبل قلوه گاه گوشت گوساله منجمد وارداتي


فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 6 ( ١/٧/١٣٨٨ )
فرم هاي درخواست واردات آبزيان
جهت دريافت مجوز واردات آبزيان بايستي مطابف شرايط ذيل اقدام گردد :

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 5 ( ١/٧/١٣٨٨ )
فرم درخواست صادرات پاي مرغ
جهت صادرات پاي مرغ بايد اطلاعات ذيل را تكميل و ارايه دهيد .....

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 4 ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
مربوط به درخواست واردات گوشت قرمز و گوشت مرغ
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 3 ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
مربوط به درخواست واردات ماهي مصرف خانوار و كارخانجات كنسرو سازي وار و صنعتي
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم شماره 2 ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
مربوط به درخواست واردات انواع دام ،طيور وآبزيان زنده
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

فرم هاي درخواست واردات و صادرات: فرم درخواست واردات ( ٢٢/٦/١٣٨٨ )
انواع غذاي دام ،طيور وآبزيان بصورت بسته بندي شده- فله
اين فرم را بايد در سر يرگ شركت تايپ نموده و با مدارك خواسته شده به دفتر قرنطينه ارايه نماييد...

نخستين صفحه صفحه قبلي
 رديفهاي 21 تا 32 از کل 32 رديف