بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي غير خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام غير خوراكي
شرايط نقل وانتقال اسپرم منجمد گاوي
 شرايط نقل وانتقال اسپرم منجمد گاوي
1 ـ 7 – 2 .دارا بودن گواهي بهداشتي از سوي دكتر دامپزشك مركز اصلاح نژاد واسپرم گيري مربوطه .
2 ـ 7 – 2 . مخازن وظروف حمل اسپرم بايد داراي شرايط زير باشد :
1 – 2 – 7 – 2 . استيل باشد .
2 – 2 – 7 – 2 . سرپوش محكمي داشته باشد وازت نتواند از آن متصاعد گردد .
3 – 2 – 7 – 2 . مقدار اسپرم با حجم مخزن متناسب باشد .
4 – 2 – 7 - 2 . تا دهانه مخزن پر از ازت مايع باشد .
5 – 2 – 7 – 2 . ظرف حمل اسپرم به طور متناوب كنترل شود تا در صورت كم شدن ازت ، ازت مورد نياز به آن اضافه شود .
3 ـ 7 – 2 . حمل اسپرم غير منجمد تحت هيچ شرايطي مجاز نمي باشد .