بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي غير خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام غير خوراكي
حمل و نقل ( پوست خام ، سالامبور ، وت بلو و كراست )
حمل و نقل ( پوست خام ، سالامبور ، وت بلو و كراست ) :
1- 2 – 2 .پوست تازه استحصال شده بايد عاري از محتويات ، مواد ، فضولات دام ، خون آبه حاصل از كشتار بوده و داراي گواهي بازرس بهداشتي دامپزشكي باشد . پوست پس از شستشو بايد روي پالت و يا نرده هاي چوبي به مدت 3-2 ساعت قرار داده شود تا آب آن خارج گردد.
2- 2 – 2 . پوست هاي استحصالي بايد حداكثر تا 6-4 ساعت بعد از كشتار نمك سود گردد.
3- 2 – 2 . پوست فقط به صورت نمك سود ( مرطوب – خشك ) مي تواند در سطح كشور از استاني به استان ديگر حمل شود.
4- 2 – 2 .حداقل مدت نگهداري پوست هاي نمك سود قبل از حمل يك هفته مي باشد.
5- 2 – 2 . نظر به اينكه سالامبور در هنگام عمل آوري در داخل نمك و اسيد غوطه ور مي شود هر چند از لحاظ انتقال عوامل بيماريزا عاري گرديده ، بايد از آلودگي ثانوي آن جلوگيري شود.
6- 2 – 2 . رطوبت سالامبور در حدي باشد كه در اثر تماس با دست آن را تر كند و نبايد خشك و يا به حدي خيس باشد كه آب از آن خارج شود.
7- 2 – 2 . حمل وت بلو بايد در كيسه هاي پلاستيكي بوده و از در معرض هوا بودن آن جلوگيري گردد .
8- 2 – 2 . قبل از حمل وت بلو ، بايد بررسي گردد كه وت بلو دچار قارچ زدگي نشده باشد.
9- 2 – 2 . قبل از حمل وت بلو و سالامبور كاملاً آبگيري شده باشد و مرطوب باشد.
10- 2 -2 . خودروي حامل پوست ( خام ، وت بلو و سالامبور ) مي بايست داراي چادر بوده باشد و قابليت پلمپ داشته باشد.