بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
IR2018-1/05. Sheep Import Health Requirements for Slaughter into IRAN

قابل توجه متقاضیان واردات نهاده های خوراک دام

قابل توجه متقاضیان محترم واردات نهاده های خوراک دام

تخم مرغ خوراکی وارداتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

نحوه واردات تخم مرغ خوراکی

FRESH FROZEN OVINE/BOVINE

تاريخ انتشار : ٥/٥/١٣٨٨
دستورالعمل هاي فرآورده هاي خوراكي:دستور العمل كنترل بهداشتي نقل وانتقال فرآورده هاي خام خوراكي
شرايط نقل وانتقال عسل
نقل وانتقال عسل :
1 ـ 5 – 1 .از مراكز مجاز وتحت شرايط بهداشتي تهيه شده باشد .
2 ـ 5- 1 . آزمايشات ميكرو ارگانيسمي وكيفي در صورت لزوم انجام گيرد .
3 ـ 5 – 1 . عسل بايد عاري از اجرام خارجي باشد .
4 ـ 5 – 1 .حمل ونقل بايد با وسيله نقليه مناسب ودر شرايط بهداشتي صورت گيرد