بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٢٨/٥/١٣٩٣
فرم هاي درخواست واردات و صادرات:صادرات دام زنده (سبك )
فرآيند صادرات دام زنده ( سبك )

فرآيند صدور گواهي بهداشتي جهت صادرات  دام سبك

(جهت اجراي دستورالعمل 36327/45/93-26/05/1393)

1.       درخواست كتبي صادر كننده دام به اداره كل دامپزشكي استان با ارايه مدارك زير؛

الف موافقت نامه دامپزشكي كشور مقصد.

ب قرار داد اجاره دامداري محل قرنطينه و يا مدارك مالكيت.                     

ج پروانه بهداشتي معتبر دامداري محل قرنطينه.

 

2.       دريافت معرفي نامه از اداره كل خطاب به اداره دامپزشكي شهرستان محل دامداري براي تاييد مكان قرنطينه داراي كد اپيدميولوژيك.

3.       در پاسخ به بند2، اعلام تاييد محل قرنطينه دام توسط دامپزشكي شهرستان ( حداقل يك هفته قبل از شروع قرنطينه دامداري بايد خالي باشد ).

4.       استعلام از سازمان جهاد استان توسط اداره كل دامپزشكي در خصوص محموله دام صادرات از نظر نژاد دامهاي صادراتي و ظرفيت هر دوره قرنطينه در محل دامداري.

5.       در پاسخ به بند3، ارايه موافقت سازمان جهاد استان مبني بر تاييد نژاد و تعداد دام موجود در دامداري.

6.       ورود دام به قرنطينه مطابق ظرفيت دامداري و پلاك كوبي دام و ثبت پلاك در سامانه www.trace.ivo.ir

7.       نظارت بهداشتي  و اعمال مقررات بهداشتي-قرنطينه اي در طي مدت قرنطينه توسط شبكه دامپزشكي شهرستان ( در مواردي كه كشور مقصد مدت قرنطينه را اعلام ننمايد رعايت 15 روز دوره قرنطينه الزامي است )

8.       تاييد كتبي اجراي مقررات بهداشتي- قرنطينه و سلامت دامهاي تحت قرنطينه توسط شبكه دامپزشكي شهرستان به اداره كل استان.

9.       ثبت درخواست صدور گواهي بهداشتي لاتين در سامانه قرنطينه www.e.ivo.ir  جهت صادرات به همراه درج تصاوير مدارك فوق در سامانه قرنطينه.

10.    بررسي مدارك و صدور گواهي بهداشتي لاتين جهت محموله صادراتي.

11.   جهت حمل دام از محل قرنطينه به مرز خروجي، صدور "گواهي بهداشتي حمل خروجي صادراتي" در سامانه قرنطينه ( خودرو هاي حامل دام بايد داراي كد رهگيري باشند ) و پيگيري درج تاييد تخليه در مقصد ( مرز خروجي ).

12.    صدور كد 14 رقمي ستاد قاچاق كالا و ارايه آن به متقاضي.


فايل ضميمه pdf