بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ١٩/٣/١٣٩٥
بايگاني اخبار:مهم خیلی مهم
صدور گواهی خروجی صادراتی
بدینوسیله به اطلاع میرساند ارتباط سامانه حمل و نقل راهداری ( بارنامه) و سامانه یک پارچه قرنطینه در سطح شهرستانها برقرار شده است لذا ضروریست کلیه گواهی های خروجی صادراتی توسط شهرستان صادر گرددو اداره های کل از صدور گواهی بهداشتی حمل صادراتی خودداری نمایند.
بدیهی است آموزش مورد نیاز به همکاران شبکه توسط مسئولین قرنطینه استان که آموزش کامل دریافت نموده اند صورت خواهد پذیرفت.