بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٢٢/٦/١٣٩٥
دستور العمل هاي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي:تعهد نامه
قابل توجه وارد کنندگان گوشت

 

تعهد نامه

 

اينجانب                    مدير عامل / رئيس هيئت مديره شركت                ، در اجراي درخواست شماره .....مورخ  ........ جهت واردات ...... تن گوشت ........ از كشور ..... تعهد مي نمايد موارد زير را بطور كامل رعايت و اجرا نمايم و در صوت عدم اجرا هيچگونه ادعايي نخواهم داشت و سازمان دامپزشكي كشور مي تواند نسبت به عدم صدور مجوزهاي بعدي بدليل عدم انجام تعهدات شركت براي واردات گوشت اقدام نمايد .

 مسئولین شرکت مطلع و متعهد میباشند :

1- درخواست  صدور مجور بهداشتي حداكثر براي هر مجوز گوشت گوساله 500 تن و گوشت گوسفند  200 تن نماید.

2- صدور و یا تمدید مجوز بهداشتي جدید برای هر کشور منوط به توليد حداقل  50 درصد مجوز قبلي است.

3- شركت موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پس از تاريخ صدور مجوز و اعزام ناظر بهداشتي اولين محموله مورد نظر را نولید /حمل نمايد، در غير اينصورت  از تولید محموله  جلوگیری خواهد شد.


مهر و امضا شرکت