بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٤/٩/١٣٨٨
پرسش وپاسخ:پرسش وپاسخ در مورد آبزيان
واردات آبزيان زنده، غذاي آبزيان، ماهي خوراگي
واردات آبزيان زنده
1. آيا واردات انواع آبزيان به كشور مجاز مي باشد؟
جواب: ورود آبزيان جهت پرورش و مصرف خوراكي براساس ضوابط بهداشتي مربوطه و ورود گونه هاي جديد پس از اخذ مجوز هاي لازم از ارگانهاي نظير سازمان شيلات ايران و سازمان حفاظت محيط زيست مقدور مي باشد.

2. جهت اخذ مجوز واردات آبزيان زنده ، ارائه و معرفي مزرعه و مركز نگهداري آبزيان ضروري است؟
جواب: بلي، كليه محموله هاي آبزيان زنده نظير تخم ماهي، بچه ماهي و ماهي مولد بايستي بعد از ورود به كشور دوران قرنطينه را در مزارعي كه مورد تاييد بهداشتي اداره دامپزشكي استان قرار مي گيرد، طي نمايند.

3. نمونه گواهي بهداشتي ارائه شده جهت واردات آبزيان زنده بايد چه خصوصياتي داشته باشد؟
جواب: گواهي بهداشتي ارائه شده بايد از سوي مراجع ذيصلاح دامپزشكي كشور مبداء، بر روي سربرگ رسمي و همراه با مهر و امضاء‌ معتبر باشد. علاوه بر مشخصات محموله نظير نام، تعداد، كشور مبداء و ... بايد عاري بودن آن از كليه بيماريهاي آبزيان كه در جدول فهرست بيماريهاي OIE اعلام گرديده، ذكر شود.

واردات غذاي آبزيان
1. در غذاي آبزيان مي توان از فرآورده هاي دامي نظير پودر خون، پودر گوشت و ... استفاده نمود؟
جواب: خير. استفاده از فرآورده هاي دامي در غذاي آبزيان ممنوع مي باشد.

2. آيا مجوز واردات آبزيان زنده و خوراك آبزيان قابل واگذاري مي باشد؟
جواب: خير

واردات ماهي خوراكي
1. مدت زمان مصرف ماهي خوراگي چگونه مي باشد؟
جواب: در زمان ورود به كشور بايد به ميزان زمان مجاز براي مصرف ماهي، باقي مانده باشد. زمان مصرف ماهي براساس نوع كم چرب يا پرچرب بودن آن از 9 ماه تا يكسال متغير مي باشد.

2. ضوابط بهداشتي اعلام شده در گواهي بهداشتي محموله ماهي خوراكي بايد براساس چه الگويي باشد؟
جواب: گواهي بهداشتي كه از سوي دامپزشكي رسمي كشور مبداء صادر مي گردد، بايد براساس اعلام ضوابط بهداشتي صيد، فرآوري، انجماد، بسته بندي و حمل محصول مطابق با استانداردهاي اتحاديه اروپا (نظير 852/2004، 853/2004، 854/2004 و ...) باشد.

3. آيا مي توان محموله هاي آبزيان را قبل از اعلام نتايج آزمايشگاهي، جابجا و يا مصرف نمود؟
جواب: تا قبل از اعلام نتايج آزمايشگاهي و بررسي محموله، حمل، جابجايي و مصرف آن ممنوع مي باشد. در صورت درخواست متقاضي جهت انجام امور ترخيص در گمركي غير از گمرك مبداء‌ ورودي، با هماهنگي و كسب اجازه از سوي سازمان دامپزشكي، امكان حمل محموله به گمرك ديگري در كشور مقدور بوده ليكن توزيع و مصرف آن بايستي پس از انجام امور مربوطه صورت پذيرد.