بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٨/٩/١٣٨٨
پرسش وپاسخ:پرسش وپاسخ در خصوص واردات دام زنده وفرآورده هاي خام دامي
واردات دام زنده وفرآورده هاي خام دامي
واردات دام زنده وفرآورده هاي خام دامي
سوال : در حال حاضر واردات گوسفند زنده از چه كشورهايي مجاز است؟
جواب : در حال حاضر واردات گوسفند زنده از كشورهاي ارمنستان، نيوزلند، ، استراليا، تركيه(مشروط) مجاز است. 

سوال : نحوه بررسي درخواست هاي متقاضيان واردات دام زنده ؟
جواب : 1 . ارائه گواهي بهداشتي از كشور مبدا كه بيانگر اقدامات بهداشتي قرنطينه اي در مورد دام هاي صادراتي باشد.
2 . ارائه گواهي از مرجع صلاحيتدار دولتي كشور مبدا مبني بر موافقت با صادرات دام زنده به كشور جمهوري اسلامي ايران.

سوال : واردات گوشت گاوي از چه كشورهايي مجاز است؟
جواب : در حال حاضر واردات گوشت گاوي از كشورهاي برزيل، پاراگوئه، بلاروس، اروگوئه، كانادا، نيكاراگوئه با رعايت ضوابط بهداشتي قرنطينه اي مجاز است.

سوال : واردات سالامبور ، وت بلو وكراست از چه كشورهايي مجاز است؟
جواب : در حاضر واردات سالامپور، وت بلو، وكراست از كليه كشورهاي جهان با رعايت ضوابط بهداشتي قرنطينه اي مجاز است.

سوال : واردات گوشت بوفالو در حال حاضر از چه كشورهايي مجاز است؟
جواب : در حال حاضر واردات گوشت بوفالو از هندوستان واستراليا با رعايت ضوابط بهداشتي قرنطينه اي مجاز است

سوال : واردات گوشت شتر از چه كشورهايي مجاز است؟
جواب : در حال حاضر واردات گوشت شتر از استراليا با رعايت ضوابط بهداشتي قرنطينه اي مجاز است.

سوال : واردات شتر لاما وآلپاگا از چه كشورهايي مجاز است؟
جواب : در حال حاضر واردات شتر لاما وآلپاگا از بوليوي با رعايت ضوابط بهداشتي قرنطينه اي مجاز است.

سوال : در حال حاضر واردات روده از چه كشورهايي مجاز است؟
جواب :در حال حاضر واردات روده از كشورهاي استراليا ، نيوزلند ، برزيل قزاقستان برزيل با رعايت ضوابط بهداشتي قرنطينه اي مجاز است.

سوال : واردات پوست خام نمك سود شده از چه كشورهايي مجاز است؟
جواب : در حال حاضر واردات پوست خام نمك سود شده از استراليا ، نيوزلند، قزاقستان برزيل وهلند با رعايت ضوابط بهداشتي قرنطينه اي مجاز است. 

  سوال : استان هاي مجاز جهت صدور مجوز واردات گوسقند زنده را نام ببرد؟
جواب : ادارات كل دامپزشكي استان هاي آذربايجان شرقي و اردبيل ( به شرط كشتار صرفاً در كشتارگاه هاي صنعتي دام تبريز و اردبيل)