بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٢٢/٩/١٣٨٨
قوانين وآيين نامه ها:دستور العمل صدور گواهي بهداشتي توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستور العمل صدور گواهي بهداشتي محصولات استحصالي از كشتارگاه هاي مجاز طيور توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
دستورالعمل صدور گواهي بهداشتي حمل محصولات استحصالي از كشتارگاه هاي مجاز طيور
توسط مسئولين بهداشتي واحدهاي توليدي
 
پيرو دستورالعمل‌ شماره 55703/43 مورخه 28/10/87 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي بدينوسيله به مسئولين بهداشتي (منحصرا دامپزشكان) كشتارگاه هاي طيور اجازه داده مي‌شود با رعايت ضوابط و مقررات ذيل اقدام به صدور مجوز حمل بهداشتي نمايند.
1ـ با رعايت دستورالعمل هاي ارسالي مبني بر حمل توسط خودروهاي يخچالدار داراي كد بهداشتي و ترموگراف
2ـ‌ مجوز حمل توسط دامپزشك مسئول بهداشتي شاغل در كشتارگاه كه صرفاً جهت نظارت و صدور مجوز حمل قرنطينه اي در صورت احراز كليه شرايط پروانه دريافت داشته و انجام وظيفه مي‌نمايد صورت پذيرد.
3ـ گواهي بهداشتي بايد منحصراً براساس فرمت گواهي بهداشتي الكترونيكي سيستم شبكه يكپارچه قرنطينه صادر گردد.
4ـ كليه مطالب و اطلاعات بايد به صورت كامل در گواهي‌هاي بهداشتي درج گردد و نام و نام‌خانوادگي، مهر، امضاء و شماره نظام دامپزشكي مسئولين بهداشتي به صورت خوانا نوشته شود.
5ـ هولوگرام‌هاي صادره بايد حاوي اطلاعات زير باشد. (نام كشتارگاه، شماره پروانه بهداشتي معتبر، كد سيزده رقمي) الصاق اين هولوگرام هااز ابتداي سال 1388 الزامي است. ضروري است اندازه هولوگرام 2×2 سانتي متر وشكل آن مربع ويا دايره اي باشد.
6ـ مسئولين فني لازم است از وصول محموله در واحدهاي مجاز مقصد از طريق ثبت در شبكه يك پارچه قرنطينه در وب سايت www.e-ivo.ir اطمينان حاصل نمايند و در صورت عدم ثبت اعلام وصول محموله در مقصد از تحويل كالا به خودرو و يا شركت خودداري ورزد.
6-1- راننده خودرو و يا مسئول فني واحد و يا مدير كشتارگاه ( مقصد ) موظف است پس از تحويل محموله به شبكه دامپزشكي شهرستان مقصد مراجعه نموده و اعلام وصول محموله در سايت شبكه يك پارچه قرنطينه را دريافت نمايد.
6-2- مسول فني واحد موظف است از قبل از دادن مجوز جديد به خودرو از وصول محموله قبلي از طريق ورود به سايت و كنترل آن در آيكن " جابجايي كالا " اطمينان حاصل نمايد و در صورت عدم تحويل از صدور گواهي جديد خود داري نمايد.
6-3- مسئولين قرنطينه استان موظف هستند ليست كشتارگاههاي مجاز استان به همراه مشخصات مسئول فني را طبق فرمت هاي ارسالي جهت صدور usernameو password در اسرع وقت به دفتر قرنطينه و امور بين الملل ارسال فرمايند.
7ـ مسئول فني واحد بايد از افشاي نام ورود و كلمه عبور سيستم شبكه يك پارچه قرنطينه به افراد غير خودداري نمايد، مسئوليت حسن اجراي آن بر عهده مسئول فني مي‌باشد و در صورت سهل‌انگاري برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
8ـ مهر مسئولين بهداشتي بايد حاوي اطلاعات زير باشد. (نام دكتر دامپزشك، شماره سازمان نظام دامپزشكي) مسئول بهداشتي واحد لازم است داراي پروانه مسئول بهداشتي معتبر از اداره‌كل دامپزشكي استان ذيربط باشد.
9ـصدور مجوز حمل بر خلاف ضوابط و مقررات دستورالعمل ابلاغي تخلف محسوب و usernameو password مسئول فني ابطال ميگردد و همچنين مراتب تخلف به سازمان نظام دامپزشكي جهت برخورد قانوني منعكس ميگردد.
10ـواحدهايي كه فاقد پروانه بهداشتي بهره‌برداري معتبر بوده و يا فاقد مسئول بهداشتي مستقل مي‌باشند واجد شرايط تفويض اختيار نمي‌باشند.
11ـ اين تفويض اختيار داخل كشوري بوده و شامل محموله‌هاي صادراتي نمي‌گردد.
12- مسئولين فني موظف هستند هر ده روز يك بار با مراجعه به شبكه دامپزشكي شهرستان نسبت به تسويه مالي ناشي از صدور گواهي هاي بهداشتي اقدام نمايند در غير اين صورت نسبت به حذف كد كاربري مسئول اقدام خواهد شد.