بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

تاريخ انتشار : ٢٣/٩/١٣٨٨
پرسش وپاسخ:پرسش وپاسخ در مورد واردات وصادرات پوست
پرسش وپاسخ در خصوص واردات وصادرات پوست
پرسش : آيا صدور گواهي بهداشتي براي صادرات چرم فنيش شده  (چرم تمام شده ) در شرح وظايف سازمان دامپزشكي قرار دارد؟
جواب : خير ، براساس ضوابط موجود در كتاب مقررات صادرات وواردات وزارت بازرگاني چرم فنيش شده خام محسوب نشده وصدور گواهي بهداشتي  براي اين كالا، جزو وظايف سازمان دامپزشكي كشور نمي باشد.
پرسش : كشور هاي مجاز جهت واردات سالامبور ، وت بلو و كراست را نام ببريد ؟
جواب : كليه كشورهاي امريكاي شمالي ، جنوبي ، اروپا ، آسياي ميانه ، خاور دور ، تركيه، استراليا، هندوستان، پاكستان