بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

بايگاني اخبار: پلاك باركددار دام ( ٢٩/١٢/١٣٩٢ )
موافقت بيمه با پلاك هي باركد دار
بدينوسيله به اطلاع همكاران ميرساند صندوق بيمه كشاورزي ايران موافقت خود را در خصوص استفاده از پلاك هاي باركددار بعنوان شناسه دام اعلام كرد كه بپيوست نامه ....

بايگاني اخبار: اطلاعيه ( ٥/١٢/١٣٩٢ )
آدرس جديد سايت قرنطينه

به اطلاع كليه كاربران ميرساند آدرس جديدي سايت قرنطينه به شرح ذيل است لطفا به كاربراني كه دسترسي ندارند اطلاع رساني نماييد به جاي - از نقطه استفاده شود
                                                    www.e.ivo.ir


بايگاني اخبار: جلسه روساي قرنطينه ( ١٧/١٠/١٣٩٢ )
آموزش سامانه ثبت مجوز هاي واردات ،صادرات و ترانزيت
بدينوسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه استانها ميرساند در روز چهارشنبه مورخ 25/10/92 جلسه آموزش سامانه  ثبت مجوز هاي واردات ،صادرات و ترانزيت در محل سالن جلسات سازمان تشكيل ميگردد .....

بايگاني اخبار: اصلاحيه تعرفه ( ١٧/٩/١٣٩٢ )
اصلاح تعرفه جوجه و مرغ
بدينوسيله به اطلاع همكاران صادر كننده مجوز هاي حمل بهداشتي ميرساند تعرفه مرغ و جوجه بشرح پيوست به هر قطعه 50 ريال تغيير نموده است.

بايگاني اخبار: ارايه كد 16 رقمي بازرگاني ( ٧/٨/١٣٩٢ )
حذف كاغذ در مكاتبه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت
قابل توجه مسئولين قرنطينه و شركت هاي وارد كننده دارو ، واكسن ، مواد بيولوژيك ، تجهيزات آزمايشگاهي ، دام زنده و فرآورده هاي خام دامي در خصوص دريافت مجوز بهداشتي واردات  و ترخيص  

بايگاني اخبار: تحويل اقلام ( ٤/٨/١٣٩٢ )
ليست اقلام تخصيصي دفاتر قرنطينه استانها
قابل توجه مسئولين قرنطينه استانها جهت دريافت اقلام تخصيصي

بايگاني اخبار: قابل توجه مسئولين قرنطينه ( ٢٨/٧/١٣٩٢ )
آيكن جديد حذف گواهي بهداشتي
مسئولين قرنطينه استانها توجه فرمايند جهت حذف گواهي بهداشتي صادره مطابق فايل .......

بايگاني اخبار: پلاك كوبي ( ١٢/٤/١٣٩٢ )
الزام پلاك كوبي دام هاي خروجي استان ها

بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين قرنطينه استانها ميرساند بر اساس بخشنامه شماره 16612/40/92 مورخه 11/03/92 بپيوست كليه دام هاي خروجي.....


بايگاني اخبار: ممنوعيت ( ٩/١٢/١٣٩١ )
ممنوعيت حمل و نقل دام زنده
به اطلاع كليه همكاران و كاربران ميرساند بر اساس بخشنامه شماره 81609/70/91 مورخه 23/11/91 صدور گواهي بهداشتي حمل و نقل دام زنده به مقصد استانهاي ذيل فعلا ممنوع ميباشد لذا خواهشمند است .....

بايگاني اخبار: مهم مهم مهم ( ١٨/١١/١٣٩١ )
تغيير آدرس سايت قرنطينه
به اطلاع كليه كاربران سايت مي رساند آدرس جديد سايت قرنطينه بشرح ذيل است لطفا من بعد از اين آدرس جهت ورود به سايت استفاده نماييد
www.e.ivo.ir


بايگاني اخبار: اطلاعيه ( ١٧/١١/١٣٩١ )
نصب نرم افزار IP-Phone
بدينوسيله به اطلاع همكاران قرنطينه در استانها ميرساند با عنايت به تحويل .........

بايگاني اخبار: خيلي مهم - آني ( ١٣/١٠/١٣٩١ )
خيلي مهم
به اطلاع همكاران و استفاده كنندگان از سايت ميرساند آدرس سايت پلاك گذاري به www.trace.ivo.ir تغيير يافته و همچنين در صورت قطع شدن سايت شبكه يك پارچه قرنطينه از آدرس هاي زير جهت ورود به سايت استفاده نماييد :
http://217.66.209.70
 http://31.184.172.65


بايگاني اخبار: تغيير تاريخ ( ٣/١٠/١٣٩١ )
تغيير روز تشكيل جلسه
بدينوسيله به اطلاع مسوولين قرنطينه ميرساند جلسه آموزشي قرنطينه به روز يكشنبه مورخ 17/10/91 تغيير يافت بپيوست نامه دفتر جهت اقدام ارسال ميگردد

بايگاني اخبار: اطلاعيه مهم مهم ( ٢٨/٨/١٣٩١ )
عدم صدور مجوز واردات خوراك دام در چهار استان
به اطلاع كليه شركت هاي واردكننده  ميرساند از تاريخ 91/08/28 جهت دريافت مجوز بهداشتي VIP و ترخيص محموله هاي وارداتي نهاده هاي خوراك دام  به سازمان مركزي مراجعه نمايند

بايگاني اخبار: ممنوعيت صادراتي پنجاه قلم كالا ( ١٠/٨/١٣٩١ )
قابل توجه مسئولين قرنطينه
بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران صادرات پنجاه دو قلم كالا ممنوع شد بپيوست بخشنامه جهت اطلاع همكاران ارايه ميگردد

بايگاني اخبار: دعوت به جلسه ( ١٨/٤/١٣٩١ )
جلسه آموزش قرنطينه
قابل توجه مسئولين قرنطينه استانها (اصلاحيه تاريخ جلسه )
مسئولين قرنطينه استانها جهت آموزش در تاريخ .......


بايگاني اخبار: تعرفه جديد ( ١٩/٢/١٣٩١ )
نرخ تعرفه هاي دولتي جديد دامپزشكي مصوب هئيت وزيران
با عنايت به اعلام امور مالي سازمان دامپزشكي در سايت سازمان دامپزشكي لينك مربوطه بشرح

بايگاني اخبار: كدهاي اپيدميولوژيك ( ١١/١٠/١٣٩٠ )
كدهاي اپيدميولوژيك کشتارگاههای طیور
ليست كدهاي اپيدميولوژيك واحد هاي کشتارگاهی کشور( به لیست جدید مراجعه شو )

بايگاني اخبار: درج كد مجوز جوجه ريزي ( ٦/١٠/١٣٩٠ )
قابل توجه مسئولين قرنطينه و مراكز پخش جوجه و مرغداران
بدينوسيله به اطلاع مسئولين قرنطينه ورؤساي شبكه دامپزشكي شهرستانها و مسئولين فني واحد هاي جوجه كشي و مرغداران محترم ميرساند مطابق بخشنامه ذيل ....

بايگاني اخبار: جدول توزيع ملزومات ( ٢٥/٨/١٣٩٠ )
جدول توزيع كامپيوتر جهت قرنطينه استانها
بپيوست ليست جدول توزيع كامپيوتر جهت دفاتر قرنطينه ارسال ميگردد لطفا نماينده استانها جهت دريافت به سازمان مراجعه نمايند

نخستين صفحه صفحه قبلي صفحه بعدي آخرين صفحه
 رديفهاي 61 تا 80 از کل 108 رديف