بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

ورود اعضا:
جهت ورود اینجا کلیک کنید.
username:
password:
                 
خروج از سيستم

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
approved establishments

لیست کشورهای مجاز جهت صدور مجوز بهداشتی واردات نهاده های خوراک دام

واردات نهاده های خوراک دام از کشور آفریقای جنوبی

پرداخت حق الزحمه ماموریت ناظرین بهداشتی

لیست شناسه کالاهای قرنطینه

Bovine meat for export to Iran – Export Certificate

Ovine meat for export to Iran – Export Certificate

Import Health Requirement: IR2009-6/03 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
Import Wool

IR2009-6/03 . Health Requirements for Import Wool into Iran
(Last Update 01/09/2009)


Import Health Requirement: IR2009-6/02 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
import Processed Hides and skins

IR2009-6/02 .Health Requirements For import Processed Hides and skins into I.R. Iran

(Last Update 01/09/2009)


Import Health Requirement: IR2009-3/20 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
import Processed Trout/Herring Egg

IR2009-3/20 . Health Requirements For import Processed Trout/Herring Egg into I.R. of Iran
(Last Update 01/09/2009)


Import Health Requirement: IR2009-3/17 ( ٥/٧/١٣٨٨ )
import Frozen fish

IRIHR/FROZEN FISH/02/02/2013 Health Requirements for IMPORT FRESH FROZEN FISH INTO I.R.IRAN


نخستين صفحه صفحه قبلي
 Records 61 to 64 of 64